statystyki www stat.pl


Wiek XIX i XX > Karol Marks
Karol Marks (1818—1883) studiował prawo, historię i filozofię w Bonn i w Berlinie. W czasie studiów interesował się filozofami antycznej Grecji, napisał też rozprawę doktorską nt. Różnica między demokrytejską a epikurejską filozofią przyrody. Marks odkrył prawa rozwoju społecznego; jest twórcą teorii materializmu dialektycznego i socjalizmu naukowego. On też wskazał na historyczną rolę klasy robotniczej. Rezultatem jego kilkuletnich studiów nad ekonomią, kapitalistycznymi stosunkami produkcji i warunkami bytu społecznego proletariatu było dzieło pt. Kapital. Wraz z Engelsem napisał trzy ważne prace: Święta rodzina, Ideologia niemiecka i Manifest komunistyczny. W pierwszej skrytykowali ideologię Hegla, w drugiej sformułowali główne zasady materializmu historycznego, w trzeciej opracowali pierwszy dokument programowy ruchu komunistycznego. (M. Łojek, Teksty filozoficzne dla szkół średnich, Warszawa 1987, s. 240)

Spis treści:
1. Karol Marks: Biografia
2. Karol Marks: "Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z 1844 r."
3. Karol Marks: "Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej. Przedmowa"
4. Karol Marks i Fryderyk Engels: "Ideologia niemiecka"


    drukuj spis treści powrót »    


Wygenerowano w 0.052894115448 sekund.
PHP by: krzywda.net
© 2005 traugutt.net | Portal | Autorzy | Kontakt | Mapa strony