statystyki www stat.pl


Słownik

Zapraszamy do korzystania ze słownika . Do odnalezienia niezbędnej informacji można przeglądać hasła wg. liter alfabetu, lub użyć wyszukiwarki.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

:: S

Sceptycyzm - doktryna filozoficzna podważająca możliwość uzyskania wiedzy pewnej, powstrzymująca się od potwierdzenia albo zaprzeczenia, odrzucająca przyjmowanie twierdzeń popartych tylko mocą autorytetu.

Secesja - odłączenie się części społeczności z jednolitej dotychczas organizacji lub grupy, najczęściej z powodów politycznych, filozoficznych, artystycznych.

Sensualizm - pogląd głoszący, że jedynym źródłem poznania są wrażenia zmysłowe.

Sentymentalizm - kierunek umysłowy i artystyczny w Europie z drugiej połowy XVIII w., głoszący wyższość uczuć nad rozumem i powrót do pierwotnej prostoty, życia w bliskości z naturą; powstały w opozycji do klasycyzmu.

Socjologia - nauka o społeczeństwie, jego strukturze i prawach rozwoju oraz o przejawach życia i współżycia grup społecznych.

Substancja - to, co tworzy obiekt, stanowiąc jego budulec oraz określając właściwości.

Surrealizm - kierunek artystyczny powstały po 1918 roku, posługujący się absurdem, groteską i parodią w celu przezwyciężenia wszelkich norm i reguł rozumianych jako realizm

Sylogizm - w logice klasycznej: schemat wnioskowania pośredniego z dwu zdań (przesłanek) orzekających o dwu terminach, z których drugi jest orzecznikiem pierwszego zdania, łączący w konkluzji (wniosku) pierwszy termin z orzecznikiem drugiego zdania, np. jeżeli stół jest meblem, a mebel jest rzeczą, to stół jest rzeczą.

Synkretyzm - jest to połączenie wielu poglądów, zazwyczaj skrajnych.

Słownik zawiera obecnie 462 hasła.Wygenerowano w 0.0265719890594 sekund.
PHP by: krzywda.net
© 2005 traugutt.net | Portal | Autorzy | Kontakt | Mapa strony