statystyki www stat.pl


Słownik

Zapraszamy do korzystania ze słownika . Do odnalezienia niezbędnej informacji można przeglądać hasła wg. liter alfabetu, lub użyć wyszukiwarki.

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - Ł - M - N - O - P - R - S - T - U - W - Y - Z

:: R

Racjonalizm - kierunek filozoficzny zakładający, że tylko rozum posiada zdolność do poznania rzeczywistości, odrzucający doświadczenie jako źródło poznania.

Realizm - postawa życiowa objawiająca się bezstronną, obiektywną, trzeźwą oceną rzeczywistości, zdrowym rozsądkiem, praktycyzmem zarówno w poglądach, jak i zamierzeniach, działaniach; umiejętność liczenia się z faktami, z konkretną rzeczywistością.

Recepcja - jest to przyjęcie, np.: poglądów.

Reformacja - ruch religijno ? społeczny zapoczątkowany w XVI w. w Europie (głównie przez M. Lutra w Niemczech), krytykujący stosunki panujące w Kościele katolickim i propagujący jego odnowę w zakresie doktryny kultu, organizacji i obyczajów; doprowadził do trwałego rozłamu w zachodnim chrześcijaństwie i powstania protestantyzmu.

Rokoko - styl w sztuce europejskiej panujący w XVIII w., charakteryzujący się lekkimi formami, uznający za naczelne kategorie estetyczne wdzięk i smak, upatrujący w sztuce formę wyrafinowanej zabawy.

Romantyzm - prąd ideowy, literacki i artystyczny rozwijający się w Europie pod koniec XVIII w. i w pierwszej połowie XIX w., stojący w opozycji do klasycyzmu; cechuje go dążenie do pełnego i nieskrępowanego rozwoju osobowości ludzkiej, kult uczucia i pierwiastków irracjonalnych, zainteresowanie ludowością, historią, kulturą Wschodu, tradycjami narodowymi; w Polsce zdominowany przez motywy narodowo ? wyzwoleńcze.

Słownik zawiera obecnie 462 hasła.Wygenerowano w 0.0396180152893 sekund.
PHP by: krzywda.net
© 2005 traugutt.net | Portal | Autorzy | Kontakt | Mapa strony